Ugovor o nabavci i montaži opreme » Primjer Ugovora

Ugovor o nabavci i montaži opreme

Privredno društvo …………………………………., iz ……………….., koje zastupa ………………………………….,

(u daljem tekstu: Naručilac)

i

Privredno društvo …………………………………., iz ……………….., koje zastupa ………………………………….,

(u daljem tekstu: Izvođač)

zaključuju dana ………….., u ……….. slijedeći

UGOVOR O NABAVCI I MONTAŽI TELEFONSKE I

PROTIVPROVALNE OPREME

 

 

Predmet ugovora

Član 1.

Predmet ovog ugovora je nabavka i montaža sledeće opreme:

1. za telefonske linije: …………………………………………..

2. za protivprovalnu sigurnost: ……………………………………….

Specifikacija opreme je navedena u predračunu br. ……………….. od dana ……………….., koji je sastavni dio ovog ugovora.

 

Cijena

Član 2.

Za izvođenje radova koji su predmet ovog ugovora uključujući s materijalom, Naručilac će Izvođaču platiti ……………….. KM (slovima…………………..konvertiblnihmaraka).

Član 3.

Uslovi plaćanja: predujam ………% na račun otvoren kod …………. banke u roku od 8 dana od potpisivanja ugovora, a preostalih

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o nabavci i montaži opreme, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.