Ugovor o nabavci i instalaciji programskog sistema » Primjer Ugovora

Ugovor o nabavci i instalaciji programskog sistema

Privredno društvo ………………….., iz …………………………, koje zastupa …………………………………………..,

(u daljem tekstu: Naručilac)

i

Privredno društvo ………………….., iz …………………………, koje zastupa …………………………………………..

(u daljem tekstu: Dobavljač)

zaključuju dana ……………, u ………….. sledeći

UGOVOR O NABAVCI I INSTALACIJI

PROGRAMSKOG SISTEMA

 

 

Predmet ugovora

Član 1.

Predmet ovog  ugovora je nabavka, instalacija i uvođenje programskog sistema ……………….., koji je namijenjen ……………….. .

 

Član 2.

Dobavljač će Naručiocu dobaviti i instalirati program iz člana 1. ovog ugovora, te ga uvesti u njegovu upotrebu.

Sadržaj i vrijednost ugovorne programske opreme su vidljivi u dodatku koji je priložen ovom ugovoru i predstavlja njegov sastavni dio.

 

Obaveze Dobavljača

Član 3.

Dobavljač se obavezuje:

  da će nabaviti programsku opremu u ugovorenom roku,

  da će program instalirati stručno, savjesno i kvalitetno, te u skladu s važećim tehničkim propisima, standardima i zakonima,

  da će ugovorene poslove izvršiti s pažnjom dobrog privrednika i u korist Naručioca,

  da će čuvati poslovnu tajnu Naručioca i njegovih partnera kao i tajnu svih tehničkih

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o nabavci i instalaciji programskog sistema, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.