Ugovor o nabavci alkoholnih i bezalkoholnih pića » Primjer Ugovora

Ugovor o nabavci alkoholnih i bezalkoholnih pića

Privredno društvo …………………………………., iz ………………..,koje zastupa ………………………………….,

(u daljem tekstu: Kupac)

i

Privredno društvo …………………………………., iz ………………..,koje zastupa ………………………………….,

(u daljem tekstu: Dobavljač)

zaključuju dana ………………., u ……………. sledeći

UGOVOR O NABAVCI ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIĆA

 

 

Predmet ugovora

Član 1.

Ugovorne strane su saglasne da je Dobavljač ovlašteni zastupnik koji prodaje i vrši distribuciju alkoholnih i bezaloholnih pića na bosanskohercegovačkom tržištu (u daljem tekstu: Roba), a Kupac želi na svojim prodajnim mjestima i svojim putem prodavati tu Robu.

Član 2.

Dobavljač će dostavljati Kupcu određene vrste Roba koje su navedene u prilogu br. 1 ovog ugovora.

Dobavljač ima mogućnost promjene izbora Robe, koja je predmet ovog ugovora, uz obavezu da pisanim putem obavjesti Kupca o takvoj promjeni. Svaka takva promjena stupa na snagu 10 dana od dana kada Kupac primi obaviještenje o promjenama.

 

Član 3.

Dobavljač, u slučaju da količina naznačene robe prelazi ……………….. transportnih kartona, dostavlja Kupcu Robu “franco Kupac” i to 5 radnih dana nakon što Dobavljač primi pisanu narudžbu, a Kupac nakon svakog prijema dostavnicom potvrđuje prijem Robe. Smatra se da je Kupac primio Robu u cjelini, ako Dobavljač u roku

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o nabavci alkoholnih i bezalkoholnih pića, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.