Ugovor o kontroli robe » Primjer Ugovora

Ugovor o kontroli robe

…………………………………………………… (podaci o ugovornoj strani),

(u daljem tekstu: Vršilac kontrole)

i

…………………………………………………… (podaci o ugovornoj strani),

(u daljem tekstu: Naručilac kontrole)

zaključuju dana ……….., u ………………,

UGOVOR O KONTROLI ROBE

Predmet ugovora

Član 1.

Ugovorne strane su saglasne da će po ovom ugovoru Vršilac kontrole obaviti za Naručioca kontrole stručnu i nepristrasnu kontrolu sljedeće robe: ……………….., koja se nalazi u ……………….. .

Kontrola robe iz 1. stava ovog člana obuhvata utvrđivanje kvalitete, identiteta, posebnih svojstava i količine robe.

 

Član 2.

Naručilac kontrole izdaje Vršiocu kontrole ovlaštenje broj ……………….. od ……………….., potrebno za obavljanje ugovorene kontrole.

 

Obaveze Vršioca kontrole

Član 3.

Ugovorne strane određuju da je Vršilac kontrole dužan čuvati robu koju mu Naručilac kontrole preda na pregled.

Vršilac kontrole je dužan čuvati sve uzorke koje mu je predao Naručilac kontrole najmanje šest mjeseci. Za vrijeme dok je roba kod njega, Vršilac kontrole je dužan blagovremeno obavještavati Naručioca kontrole o svim značajnim okolnostima bitnim za robu, te o nužnim i korisnim troškovima koje je učinio za njegov račun.

 

Naknada

Član 4.

Ugovorne strane su saglasne da će za

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o kontroli robe, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.