Ugovor o konsignaciji » Primjer Ugovora

Ugovor o konsignaciji

Privredno društvo ……………………….., iz ……………….., kojeg zastupa ………………………………….,

(u daljem tekstu: Konsignant)

i

privredno društvo …………………………, iz ……………….., kojeg zastupa ………………………………….,

(u daljem tekstu: Konsignatar)

zaključuju dana …………., u ……….. slijedeći

 

UGOVOR O KONSIGNACIJI

 

Predmet ugovora

Član 1.

Konsignatar je generalni i ekskluzivni zastupnik Konsignanta, privrednog društva ……………….. iz Republike Slovenije za područje Bosne i Hercegovine i Republike Srbije.

Zbog proširenja poslovanja i bolje snabdjevenosti ugovornog područja s proizvodima Konsignanta, Konsignant je spreman uskladištiti proizvode vlastite proizvodnje navedene u nastavku ovog ugovora u konsignacionom skladištu, kojeg je uredio Konsignatar u ………………… .

 

Uređenje konsignacionog skladišta

Član 2.

Konsignatar će u ime, i na račun, Konsignanta urediti konsignaciono skladište u …………. . U tom konsignacionom skladištu će Konsignatar uskladištiti sve proizvode čiji su opis i specifikacija navedeni u katalogu Konsignanta, koji je prilog ovog ugovora, a prvenstveno za slijedeće proizvode:

  • …………………
  • ……………….
  • ……………….
  • ………………. .

 

 

Vlasništvo

Član

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o konsignaciji, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.