Ugovor o izvođenju radova u inostranstvu » Primjer Ugovora

Ugovor o izvođenju radova u inostranstvu

Privredno društvo …………………………………., koje zastupa ………………..,

(u daljem tekstu: Naručilac)

i

privredno društvo …………………………………., koje zastupa ………………..,

(u daljem tekstu: Izvođač)

zaključuju dana ……….., u ………………sledeći,

 

UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA U INOSTRANSTVU

 

 Predmet ugovora

Član 1.

Ovaj ugovor se odnosi na izvođenje investicionih radova u inostranstvu, koje će Izvođač obaviti za Naručioca. Ovim ugovorom strane određuju i opšte uslove izgradnje pojedinih građevinskih objekata. Posebni uslovi odrediće se aneksima ovom ugovoru.

 

Obaveze Izvođača

Član 2.

Ugovorne strane su saglasne da je Izvođač na osnovu ovog ugovora dužan:

1. Obaviti sve građevinske i montažne radove na objektu, te ga održavati u garantnom roku i to sa svojim radnicima, uređajima i dobavljenim građevinskim materijalom, odnosno drugim materijalima, a prema standardima i propisima Naručioca.

2. Izvesti sve radove iz prethodne tačke kvalitetno i stručno, na osnovu izvedbenog projekta, kojeg odobrava Naručilac.

3. Urediti gradilište u skladu s postojećim higijensko tehničkim propisima, potrebnim uređajima, i brinuti o sigurnosti radnika koji obavljaju radove.

4. Nabaviti potrebne izvozne dozvole, za sve materijale i uređaje, koji su potrebni za izvođenje ovog ugovora u državi Naručioca, a nabavljaju se iz inostranstva.

 

Obaveze Naručioca

Član 3.

Ugovorne

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o izvođenju radova u inostranstvu, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.