Ugovor o građevinskom nadzoru » Primjer Ugovora

Ugovor o građevinskom nadzoru

Gospodin …………………………………., iz ………………..,

(u daljem tekstu: Nadzorni organ)

i

privredno društvo …………………………………., iz ……………….., koje zastupa ………………………………….,

(u daljem tekstu: Investitor)

zaključuju dana ……….., u ………………sledeći,

UGOVOR O GRAĐEVINSKOM NADZORU

 

Predmet ugovora

Član 1.

Predmet ovog ugovora je osiguranje tehničkog nadzora nad gradnjom objekta ……………….. u ……………….. .

Obaveza tehničkog nadzora je, u interesu Naručioca, posebno usmjerena na način izvođenja radova, kontrolu kvalitete ugrađenih materijala i dinamiku izvođenja radova, te usklađivanje i koordinaciju između Investitora i izvođača.

 

Obaveze Nadzornog organa

 

Član 2.

U skladu s ovim ugovorom nadzorni organ se obavezuje:

  vršiti nadzor nad izvođenjem građevinskih radova,

  provjeravati vrstu i količinu izvedenih radova,

  provjeravati da li izvođač radove izvodi u skladu s pravilima struke i projektima,

  zahtjevati ateste materijala namijenjenih za ugradnju,

  spriječiti ugradnju materijala s greškom,

  određivati potrebna ispitivanja materijala,

  provjeravati da li se građevinski materijali upotrebljavaju i prerađuju u skladu s propisima,

  zahtijevati upotrebu drugih metoda rada, ako je očito da upotrebljene metode mogu dovesti do greške u gradnji,

  ovjeravati

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o građevinskom nadzoru, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.