Ugovor o fizičkoj zaštiti » Primjer Ugovora

Ugovor o fizičkoj zaštiti

Privredno društvo …………………………………., koje zastupa ………………..,

(u daljem tekstu: Izvođač)

i

privredno društvo …………………………………., koje zastupa ………………..,

(u daljem tekstu: Naručilac)

zaključuju dana ……….., u ………………. sledeći

UGOVOR O FIZIČKOJ ZAŠTITI

Predmet ugovora

Član 1.

Predmet ovog ugovora je organizacija i izvođenje fizičke zaštite objekata, uređaja, i druge imovine Naručioca, i to:

………………………………….

…………………………………. .

Član 2.

Izvođač se obavezuje da će čuvati imovinu koja je navedena u članu 1. ovog ugovora i to u skladu s Nacrtom fizičkog osiguranja imovine (u daljem tekstu: Nacrt), kojega potpišu Izvođač i Naručilac i predstavlja sastavni dio ovog ugovora. Izvođač i Naručilac u Nacrt unose zajedničke zadatke s područja sigurnosti na radu za radnike-čuvare Izvođača i odrede radnika koji će osiguravati usklađeno izvođenje sigurnosnih zadataka.

Član 3.

Naručilac se obavezuje da će za radnike-čuvare Izvođača osigurati odgovarajuće radne uslove: primjeran i opremljen radni prostor, grijanje, telefonsku vezu i slično.

Cijena

Član 4.

Izvođač i naručilac su sporazumni da konačna cijena za usluge Izvođača iz člana 1. ovog ugovora iznosi ……………….. KM (slovima:…………………………konvertibilnihmaraka) mjesečno.

Naručilac osiguranja se obavezuje da će račun za usluge iz ovog ugovora podmiriti u roku od 15 dana po izvršenju usluge, a najkasnije

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o fizičkoj zaštiti, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.