Ugovor o fizičko-tehničkoj zaštiti » Primjer Ugovora

Ugovor o fizičko-tehničkoj zaštiti

Privredno društvo …………………………………., koje zastupa ………………..,

(u daljem tekstu: Izvođač)

i

privredno društvo …………………………………., koje zastupa ………………..,

(u daljem tesktu: Naručilac)

zaključuju dana …………, u …………… sljedeći

UGOVOR O FIZIČKO-TEHNIČKOJ ZAŠTITI

 

Predmet ugovora

Član 1.

Predmet ovog ugovora je fizičko-tehnička zaštita Naručiočeve imovine koja obuhvata:

  tehnički dio zaštite u dogovorenom obimu, uključujući i prenos signala alarma u dežurni centar Izvođača,

  redovno održavanje uređaja, i prenosa signala alarma u skladu s tehničkim normativima,

  fizički dio zaštite, koja obuhvata stalnu pripravnost za djelovanje.

 

Obaveze Izvođača

Član 2.

Izvođač se obavezuje da će poslove zaštite Naručiočeve imovine iz člana 1. ovog ugovora, izvoditi redovno, kvalitetno i u skladu s nacrtom zaštite, kojeg je uskladio s Naručiocem.

Izvođač se takođe obavezuje da će osigurati:

  prenos signala alarma u dežurni centar Izvođača i momentalno reagovanje u slučaju signala alarma,

  redovno održavanje i besprijekoran rad sistema tehničke zaštite,

  besprijekoran rad tehničke zaštite s otklanjanjem svake greške u 24 časa, u suprotnom, dužan je osigurati noćni obilazak područja koje bi morao pokrivati sistem tehničke zaštite, u vremenu do ponovnog funkcionisanja istog,

  osavremenjivanje zaštite u skladu s razvojem struke,

  ……………………………………. .

 

Obaveze

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o fizičko-tehničkoj zaštiti, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.