Ugovor o djelu » Primjer Ugovora

Ugovor o djelu

ime i prezime………., JMB……………………., adresa …………………………..

(u daljem tekstu: Izvršilac)

i

ime i prezime………., JMB……………………., adresa …………………………..

(u daljem tekstu: Naručilac)

zaključuju dana ……….., u ………………, sledeći

 

 

 

UGOVOR O DJELU

 

 

Predmet ugovora

Član 1.

 

Naručilac posla naručuje, a Izvršilac preuzima posao:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .

 

 

Rok za izvršenje posla

Član 2.

 

Izvršilac

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o djelu, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.