Ugovor o distribuciji časopisa » Primjer Ugovora

Ugovor o distribuciji časopisa

Privredno društvo …………………………, iz …………………………,koje zastupa …………………………………………..,

(u daljem tekstu: Izdavač)

i

privredno društvo …………………………, iz …………………………,koje zastupa …………………………………………..,

(u daljem tekstu: Distributer)

zaključuju dana ……….., u ……………… sledeći

UGOVOR O DISTRIBUCIJI ČASOPISA

 

 

Predmet ugovora

Član 1.

Predmet ovog ugovora je distrubucija i prodaja časopisa. Časopise je Izdavač izdao, a Distributer ih preuzima za prodaju i distribuciju u zemlji i inostranstvu pod uslovima koji su određeni ovim ugovorom.

 

Član 2.

Distributer može da naruči iz svakog izdanja pojedinog časopisa količinu po svojoj želji i poslovnoj procjeni, i ujedno određuje potrebnu količinu za pojedina prodajna mjesta kako ne bi došlo do nestašice, a da se u isto vrijeme broj neprodatih primjeraka kreće u granicama koje je odredio Izdavač.

 

Obaveze Distributera

Član 3.

Distributer koji je ujedno i prodavac časopisa, za Izdavača obavlja sledeće usluge:

  pripremu naslovnog gradiva za pošiljke,

  brojanje i pripremu svežnja,

  prevoz svežnja na prodajna mjesta,

  disperzije izdanja po pojedinim mjestima vlastite i tuđe prodajne mreže na području RS/BiH,

  prikupljanje neprodatih

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o distribuciji časopisa, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.