Ugovor o čišćenju poslovnog prostora » Primjer Ugovora

Ugovor o čišćenju poslovnog prostora

Privredno društvo …………………………………., iz ……………….., koje zastupa ………………………………….,

(u daljem tekstu: Naručilac)

i

privredo društvo …………………………………., iz ……………….., koje zastupa ………………………………….,

(u daljem tekstu: Izvršilac)

zaključuju dana ……….., u ………………,

UGOVOR O ČIŠĆENJU POSLOVNOG PROSTORA

 

Predmet ugovora

Član 1.

Ugovorne strane saglasne su da Izvršilac preuzima obavezu čišćenja poslovnog prostora u ……………….., Ulica ……………….., sprat ……………….., ukupne površine ……………….. m2.

 

 

Obaveze Izvršioca

Član 2.

Izvršilac će obavljati slijedeće poslove:

a) svaki radni dan

  usisavanje podnih podloga,

  brisanje keramičih pločica vlažnom krpom,

  brisanje prašine sa stolova i s ostalog radnog inventara,

  čišćenje toaletnog prostora i stavljanje toaletnih potrepština,

  njegovanje cvijeća,

…………………………….

b) jedanput sedmično

  skidanje paučine,

  čišćenje prozorskih polica i okvira,

……………………………

c) jedanput mjesečno

  kontrola čistoće prozorskih površina,

 

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o čišćenju poslovnog prostora, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.