Ugovor o catering uslugama » Primjer Ugovora

Ugovor o catering uslugama

Privredno društvo …………………………………., iz ……………….., koje zastupa ………………………………..,

(u daljem tekstu: Izvršilac)

i

gospodin/gospođa ………………….JMB………………, iz ………………..,

(u daljem tekstu: Naručilac)

zaključuju dana ……….., u ………………,

UGOVOR O CATERING USLUGAMA

 

 

Predmet ugovora

Član 1.

Ugovorne strane dogovaraju da Izvršilac, u skladu s neopozivom pisanom narudžbenicom Naručioca broj ……………….. od dana ……………….., izvrši ugostiteljsku uslugu za ……………….. gostiju u prostorijama Naručioca dana ……………….. počevši od ……………….. časova nadalje.

 

Predmet narudžbe

Član 2.

Predmet narudžbe su slijedeće ugostiteljske usluge:

  aperitiv

  hladno predjelo

  toplo predjelo

  ručak

  salata

  piće

  dekoracija

  slano-slatno pecivo

  kafa

  kolač / torta

….

Član 3.

Izvršilac se obavezuje da će naručene ugostiteljske usluge izvršiti tačno, stručno i kvalitetno koristeći svoju poslugu i inventar.

Član 4.

Naručilac se obavezuje da će naručene ugostiteljske usluge platiti:

  predujmom u visini od ……% od iznosa predračunske cijene, a

  ostatak u roku ………………..

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o catering uslugama, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.