Ugovor o bezgotovinskoj prodaji robe » Primjer Ugovora

Ugovor o bezgotovinskoj prodaji robe

Privredno društvo …………………………………., kojeg zastupa …………………………

(u daljem tekstu: Prodavac)

i

privredno društvo …………………………………., kojeg zastupa …………………………

(u daljem tekstu: Kupac)

zaključuju dana ……….., u ……….. sledeći

UGOVOR O BEZGOTOVINSKOJ PRODAJI ROBE

 

 

Predmet ugovora

Član 1.

Prodavac prodaje, a Kupac kupuje robu i usluge iz cjelokupne ponude Prodavca na svim benzinskim servisima i na drugim prodajnim mjestima Prodavca, te na svim ovlaštenim mjestima.

 

Način kupovine robe

Član 2.

Kupac, u skladu s ovim ugovorom, kupuje robu iz člana 1. ovog ugovora, uz predočenje kartice za bezgotovinsko plaćanje (u daljem tekstu: Kartica).

Izdavalac i vlasnik Kartice je Prodavac, koji po potpisu ovog ugovora ustupa Kupcu na upotrebu Karticu za svako njegovo vozilo, po popisu kojeg pripremi i potvrdi Kupac, te ga preda Prodavcu. Kartica se odnosi na registarski broj određenog automobila, a u posebnim slučajevima i na broj određenog dokumenta Kupca (vozačka dozvola, saobraćajna dozvola itd.), te Kupac preuzima odgovornost za povećanu mogućnost zloupotrebe takve Kartice.

Ako se Prodavac i Kupac posebno dogovore za neku drugu oznaku, koja ne osigurava kontrolu istovjetnosti vozila ili dokumenta kod same kupovine, Kupac preuzima na sebe potpunu odgovornost za moguće zloupotrebe.

Kupac je odgovoran za čuvanje i pravilnu upotrebu Kartice. Za izgubljenu, oštećenu ili uništenu Karticu, Prodavac će mu izdati novu Karticu,

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o bezgotovinskoj prodaji robe, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.