Ugovor o autorskom djelu » Primjer Ugovora

Ugovor o autorskom djelu

Privredno društvo …………………………………., iz ……………….., koje zastupa ………………………………….,

(u daljem tekstu: Naručilac)

i

gospodin/gospođa …………………………………., iz ……………….., JMB ………………..,

(u daljem tekstu: Izvođač)

zaključuju dana …………….., u …………… slijedeći

UGOVOR O AUTORSKOM DJELU

 

Predmet ugovora

Član 1.

Ugovorne strane su saglasne da će Izvođač za Naručioca sačiniti slijedeće autorsko djelo:

  dizajniranje i izrada logotipa/znaka,

  primjena logotipa / znaka na kovertama, posjetnicama, ………………..,

  ……………….. .

 

Obaveze Naručioca

Član 2.

Naručilac je dužan Izvođača uvesti u posao i to:

  predati mu sav materijal koji je bitan za izradu zadatka,

  odrediti smjernice za izradu logotipa.

Zadatke iz ovog ugovora Izvođač će dovršiti u slijedećim rokovima:

  dizajniranje i izrada logotipa/znaka  najkasnije do ………………. ,

  primjena logotipa/znaka na kovertama, posjetnicama, ………….., najkasnije do ……………………. ,

  ……………….. . najkasnije do ……………………………………. .

 

Cijena

Član

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o autorskom djelu, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.