Ugovor o autobuskom prevozu » Primjer Ugovora

Ugovor o autobuskom prevozu

Privredno društvo …………………………………., iz ……………….., koje zastupa ………………………………….,

(u daljem tekstu: Prevoznik)

i

privredno društvo …………………………………., iz ……………….., koje zastupa ………………………………….,

(u daljem tekstu: Naručilac)

zaključuju dana ……….., u ………………,

UGOVOR O AUTOBUSKOM PREVOZU

 

Predmet ugovora

Član 1.

Predmet ugovora su prevozničke usluge koje Prevoznik obavlja po narudžbi Naručioca svojim autobusom, koji je registrovan za ……………….. putnika, na relaciji od ……………….. do ……………….., od ponedjeljka do petka, u skladu s odredbama pozitivno pravnih propisa i u skladu sa svojim opštim uslovima prevoza, koji su sastavni dio ovog ugovora.

 

Obaveze Naručioca

Član 2.

Naručilac se ovim ugovorom obavezuje da će:

   poštovati Prevoznikove opšte poslovne uslove,

   redovno plaćati troškove prevoza prema Prevoznikovom cjenovniku koji je sastavni dio ovog ugovora.

 

Obaveze Prevoznika

Član 3.

 

Prevoznik se ovim ugovorom obavezuje da će:

  putnike, zajedno s njihovom prtljagom, sigurno, udobno i tačno u dogovorenom vremenu, prevesti od polaznog mjesta do odredišta po unaprijed određenom dnevnom rasporedu,

  prevoziti

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o autobuskom prevozu, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.