Ugovor o angazovanju ugostiteljskih kapaciteta » Primjer Ugovora

Ugovor o angazovanju ugostiteljskih kapaciteta

Privredno društvo …………………………………., iz ……………….., koje zastupa ………………………………….,

(u daljem tekstu: Turistička agencija)

i

privredno društvo …………………………………., iz ……………….., koje zastupa ………………………………….,

(u daljem tekstu: Hotel)

zaključuju dana ……….., u ………………,

UGOVOR O ANGAŽOVANJU UGOSTITELJSKIH KAPACITETA

Predmet ugovora

Član 1.

Turistička agencija se obavezuje da će Hotelu popuniti kapacitete za sve sobe i ležajeve Hotela u  ……………….., u vremenskom periodu od ……………….. do ……………….. .

Hotel se obavezuje platiti Turističkoj agenciji proviziju u iznosu od …..% od cijene izvršenih usluga prema ovom ugovoru i opštim uslovima poslovanja Turističke agencije.

 

Obaveze Turističke agencije

Član 2.

Svaki gost Turističke agencije će u hotelu, osim spavanja, platiti najmanje jedan obrok na dan, osim doručka, koji je uključen u cijenu noćenja, a ukoliko se odrekne plaćanja tog obroka, Hotel će Turističkoj agenciji dodatno zaračunati ……………….. KM (slovima:………….konvertibilnihmaraka) dnevno po takvom gostu.

 

Član 3.

Turistička agencija se obavezuje platiti Hotelu za popunjavanje kapaciteta iz člana 1. stava 1. ovog ugovora za svaki neiskorišteni ležaj i dan

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o angazovanju ugostiteljskih kapaciteta, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.