Sponzorski ugovor » Primjer Ugovora

Sponzorski ugovor

Sportsko društvo ……………….., iz ……………….., koje zastupa predsjednik………………………………….,

(u daljem tekstu: Klub)

i

ime i prezime…………., JMB…………………., adresa …………………………….

(u daljem tekstu: Takmičar)

zaključuju dana ………………….., u ……………… sljedeći

SPONZORSKI UGOVOR

Predmet ugovora

Član 1.

Klub u sezoni ……………….. organizuje nagradni fond, iz kojeg će na 5 takmičenja podijeliti nagrade za prva tri mjesta takmičarima koji su ugovorno vezani za klub.

 

Član 2.

Klub će podijeliti nagrade takmičarima za ……………….. kup, (uključujući i državno prvenstvo), u disciplini ……………….. za kategoriju ……………………….. .

Član 3.

Upravni odbor Kluba će odrediti 5 tačmičenja koja se računaju za nagradni fond, najmanje 7 dana prije početka prvog takmičenja. Ako se takmičenje koje je izabrano otkaže, Klub je dužan obavijestiti sve takmičare o zamjenskom takmičenju, barem 7 dana prije tog takmičenja.

 

Član 4.

Klub će takmičarima, koji su ugovorno vezani za Klub, isto tako podijeliti nagrade u ukupnom poretku u državnom kupu za prva 3 mjesta za gore navedenu disciplinu i u kategorijama ……………….. .

 

Član 5.

Takmičar mora na svom dresu, na svim takmičejnima državnoga kupa, odnosno na svim izabranim takmičenjima

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Sponzorski ugovor, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.