Špediterski ugovor » Primjer Ugovora

Špediterski ugovor

Privredno društvo …………………………………., koje zastupa ………………………………….,

(u daljem tekstu: Špediter)

i

privredno društvo …………………………………., koje zastupa ………………………………….,

(u daljem tekstu: Nalogodavac)

zaključuju dana ………….., u ………… sljedeći

ŠPEDITERSKI UGOVOR

Predmet ugovora

Član 1.

Ovim ugovorom Špediter se obavezuje da će u svoje ime i za račun Nalogodavca organizovati prevoz robe, osigurati robu, obaviti potrebne carinske procedure, podmiriti sve poreske obaveze i obaviti ostale potrebne radnje.

Nalogodavac će Špediteru, za svaki pojedinačni posao koje će se obavljati u okviru ovog ugovora, dati posebnu pisanu narudžbu, u kojoj će tačno navesti poslove koje Špediter mora obaviti u okviru špediterskog ugovora.

 

Član 2.

 

Špediter je dužan pridržavati se svih narudžbi i uputstava Nalogodavca pri izvršavanju špediterskog posla. Isto tako mora odmah obavijestiti Nalogodavca o svakom odmicanju od prednjih narudžbi i uputstava, u protivnom je odgovoran za nastalu štetu.

U slučaju gubitka, oštećenja ili uništenja otpremljenih stvari Špediter mora preduzeti sve potrebno za osiguranje prava Nalogodavca.

Ostale obaveze Špeditera

Član 3.

 

Nalogodavac dozvoljava Špediteru da prevoz stvari obavi svojim prevoznim sredstvima, osim ako posebnom narudžbom za pojedinačni posao izričito ne isključi to pravo Špeditera.

Špediter je dužan

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Špediterski ugovor, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.