Prodajni ugovor s zadržanim pravom vlasništva – auto-2 » Primjer Ugovora

Prodajni ugovor s zadržanim pravom vlasništva – auto-2

1. ime i prezime …………………………………., JMB ……………….., adresa ………………..,

(u daljem tekstu: Prodavac)

i

2. ime i prezime …………………………………., JMB ……………….., adresa ………………..,

(u daljem tekstu: Kupac)

zaključuju dana …………., u …………. sledeći

PRODAJNI UGOVOR S ZADRŽANIM PRAVOM VLASNIŠTVA

(pokretnina – automobil)

 

 

Predmet ugovora i cijena

Član 1.

Prodavac prodaje i izručuje, a Kupac kupuje i preuzima u posjed motorno vozilo marke ……………….., godište ……………….., reg.br. ……………….., br.šasije ……………….., br.motora ……………….., oznaka boje ……………….. po dogovorenoj cijeni od ……………….. KM (slovima:………………….konvertibilnihmaraka).

 

Član 2.

 

Prodavac prodaje, a Kupac nakon pregleda i probe kupuje vozilo iz člana 1. ovog ugovor u stanju u kakvom se nalazi. Kupac se izričito odriče zahtjevima garancije prema Prodavcu.

Član 3.

 

Fizičko preuzimanje i posjedovanje kupljenog vozila nastupa za Kupca danom zaključivanja ovog ugovora.

 

Način i rokovi isplate cijene

Član 4.

 

Kupac će nakon potpisivanja

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Prodajni ugovor s zadržanim pravom vlasništva – auto-2, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.