Prodajni ugovor s zadržanim pravom vlasništva – auto-1 » Primjer Ugovora

Prodajni ugovor s zadržanim pravom vlasništva – auto-1

………………………………………….. (ime i prezime, JMB i adresa),

(u daljem tekstu: Prodavac),

i

………………………………………….. (ime i prezima,, JMB i adresa),

(u daljem tekstu: Kupac),

zaključuju dana …………., u ……………. slijedeći

PRODAJNI UGOVOR S ZADRŽANIM PRAVOM VLASNIŠTVA

(pokretnina – automobil)

 

 

Predmet ugovora

Član 1.

Prodavac prodaje i isporučuje, a Kupac kupuje i preuzima u posjed putničko vozilo marke ……………….., godina proizvodnje ……………….., broj motora ………………., broj šasije ……………….., registarska oznaka ……………….. boja karoserije …………. po cijeni od ……………….. KM (slovima ……………….. konvertibilnihmaraka).

Član 2.

Prodavac prodaje, a Kupac kupuje vozilo iz člana 1. ovog ugovora. Kupac je auto pregledao i isprobao, te ga preuzima u stanju u kakvom jest.

 

Član 3.

Kupljeni auto kupac preuzima u posjed nakon potpisivanja i ovjere ovog ugovora.

 

Cijena

Član 4.

Kupac prilikom potpisivanja i preuzimanja vozila plaća Prodavcu dio cijene, u iznosu od ……………….. KM, ostatak otkupne cijene u iznosu ……………….. KM se obavezuje platiti najkasnije do ………………

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Prodajni ugovor s zadržanim pravom vlasništva – auto-1, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.