Prijedlog za kompenzaciju » Primjer Ugovora

Prijedlog za kompenzaciju

Privredno društvo……………………………, adresa ……………..………………,

i

privredno društvo……………………………, adresa ………………………………,

zaključuju

PRIJEDLOG ZA KOMPENZACIJU

Predlažemo kompenzaciju sledećih međusobnih dospjelih novčanih potraživanja:

Naša potraživanja:

         račun br. datum rač. datum dospijeća iznos

1. ___________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________

4. ___________________________________________________________________

Ukupno: _________________

Vaša potraživanja:

      račun br. datum rač. datum dospijeća iznos

1. ___________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________

4. ___________________________________________________________________

Ukupno: _________________

Predlažemo da se za dan prestanka navedenih potraživanja smatra ……………….. .

Ukoliko prijedlog ne potpišete i ne vratite ga do ……………….., smatraćemo

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Prijedlog za kompenzaciju, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.