Predugovor za pokretninu-auto » Primjer Ugovora

Predugovor za pokretninu-auto

Gospodin/g-đa ………………….., JMB ……………., iz ………………….,

(u daljem tekstu: Prodavac)

i

gospodin/g-đa ……………………, JMB ……………., iz ……………………,

(u daljem tekstu: Kupac)

zaključuju dana ……….., u ………….. sledeći:

PREDUGOVOR O KUPOPRODAJI AUTOMOBILA

 

 

Predmet predugovora

Član 1.

Ovaj predugovor reguliše kupovinu odn. prodaju polovnog vlastitog automobila.

 

Osnovna obaveza

Član 2.

Ugovorne strane su saglasne da je Prodavac vlasnik putničkog automobila marke ……………….., tip ……………….., godina proizvodnje ……………., broj motora …………………………., broj šasije ………………………, radne zapremine ……………….. ccm, boja karoserije ……………………, registarski broj ………………… .

Prodavac planira prodati, a Kupac planira kupiti automobil iz prethodnog stava ovog člana, i saglasni su da će do dana ……………….. zaključiti odgovarajući kupoprodajni ugovor.

 

Cijena

Član 3.

Kupac je automobil, koji je predmet ovog predugovora, pregledao i saglasan je sa kupovnom cijenom od ……………….. KM (slovima …………………………………………..

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Predugovor za pokretninu-auto, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.