Predugovor za kupovinu nekretnine – stan » Primjer Ugovora

Predugovor za kupovinu nekretnine – stan

informativni primjerak: neophodna je notarska obrada za pravnu valjanost ovog pravnog posla

……………………………………………………………………………………………………….. (podaci o ugovornoj strani)

(u daljem tekstu: Prodavac)

i

……………………………………………………………………………………………………….. (podaci o ugovornoj strani)

(u daljem tekstu: Kupac)

zaključuju dana ………….., u ………… sledeći

PREDUGOVOR ZA KUPOPRODAJU NEKRETNINE

 

 

Predmet predugovora

Član 1.

Ovaj predugovor odnosi se na kupovinu, odnosno prodaju stana.

Ugovorne strane utvrđuju da je Prodavac vlasnik nekretnine na adresi …………………………………., upisane u knjigu ……………………………. broj ……………….., katastarska opština ……………….. .

Ugovorne strane utvrđuju da je nekretnina upisana u vlasničku knjigu.

Kupac kupuje, a Prodavac prodaje stan koji se nalazi na adresi …………………………………., stan br. ……………….. na ………………. spratu. Zajedno sa stanom Prodavac prodaje, a Kupac kupuje i pripadajući dio zajedničkih dijelova i uređaja zgrade, koji

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Predugovor za kupovinu nekretnine – stan, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.