Predugovor za kupovinu nekretnine – kuća » Primjer Ugovora

Predugovor za kupovinu nekretnine – kuća

informativni primjerak: neophodna je notarska obrada za pravnu valjanost ovog pravnog posla

……………………………………………………………………………………………………….. (podaci o ugovornoj strani)

(u daljem tekstu: Prodavac)

i

……………………………………………………………………………………………………….. (podaci o ugovornoj strani)

(u daljem tekstu: Kupac)

zaključuju dana ……………., u ……….. sledeći

PREDUGOVOR ZA NEKRETNINU

 

 

Predmet predugovora

Član 1.

Ovaj predugovor se odnosi na prodaju, odnosno kupovinu nekretnine.

Ugovorne strane utvrđuju da je Prodavac stvarni i zemljišno knjižni vlasnik nekretnine na adresi …………………………………., upisane  u z.k. uložak ……………….., k.o. ……………….. . Ulošku je pripisana i k.č. br. ……………….. u naravi ……………….. površine …. m2. Ugovorne strane utvrđuju da je nekretnina upisana u zemljišnu knjigu.

 

Osnovna obaveza

Član 2.

Ugovorne strane ovim predugovorom dogovaraju zaključivanje kupoprodajnog ugovora najkasnije do ……………….. godine.

Zaključivanjem

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Predugovor za kupovinu nekretnine – kuća, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.