Posrednički ugovor o putovanju » Primjer Ugovora

Posrednički ugovor o putovanju

Gospodin (gospođa) …………………………………., JMB ……………….., adresa: ……………………

(u daljem tekstu: Putnik)

i

privredno društvo ………………………………………….., koje zastupa ………………………………….,

(u daljem tekstu: Posrednik)

zaključuju dana ……….., u ………………,

POSREDNIČKI UGOVOR O PUTOVANJU

 

Predmet ugovora

Član 1.

Predmet ugovora je organizovanje putovanja i boravka prema Putnikovoj narudžbi.

 

Obaveze Posrednika

Član 2.

Ovim ugovorom Posrednik se obavezuje da će:

  u ime i za račun Putnika zaključiti s organizatorom putovanja ugovor o organizovanju putovanja i to od (mjesta) ……………….. do (mjesta) ……………….. i/ili ugovor o jednoj ili više posebnih usluga, koje omogućavaju Putnikova putovanja ili boravak, po ukupnoj cijeni od ……………….. KM (slovima:………………. konvertibilnihmaraka) za dogovorene usluge, za jedno lice, u trajanju ……………….. dana,

  Putniku izdati potvrdu o putovanju, u njoj navesti svoju adresu i posebno naglasiti da nastupa kao posrednik putovanja,

  savjesno i brižljivo izabrati organizatora putovanja,

  za iznos primljen od Putnika brinuti kao dobar privrednik.

 

Obaveze Putnika

Član 3.

Putnik se obavezuje da će:

- za posredovanje pri zaključivanju

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Posrednički ugovor o putovanju, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.