Komisioni ugovor za inostranstvo » Primjer Ugovora

Komisioni ugovor za inostranstvo

Privredno društvo …………………………………., koje zastupa ………………..,

(u daljem tekstu: Komitent)

i

privredno društvo …………………………………., koje zastupa ………………..,

(u daljem tekstu: Komisionar)

zaključuju dana ……….., u ………… sljedeći

KOMISIONI UGOVOR ZA INOSTRANSTVO

Predmet ugovora i cijena

Član 1.

Komisionar u svoje ime i za račun Komitenta zaključuje sa inostranim kupcem prodaju sljedećih stvari:

  • ………………..
  • ………………
  • ………………
  • ……………… .

 

Cijena navedenih stvari u stavu 1. ovog člana je ………………………… uključujući pakovanje, prevoz, osiguranje i carinjenje, bez usluge špeditera.

Komitent se obavezuje da će Komisionaru za svaki realizovani komisioni izvozni ugovor isplatiti proviziju u iznosu od  …………..% od ukupne vrijednosti prodatih stvari.

Obaveze Komitenta

Član 2.

Komitent se obavezuje da će poštovati i ispuniti sve obaveze prema inostranom kupcu, koje u svoje ime i za njegov račun preuzme Komisionar. Komitent garantuje inostranom kupcu ugovorom određeni kvalitet stvari.

Komitent se takođe obavezuje:

  da se bez znanja i dozvole Komisionara neće dogovarati s inostranim kupcem o poslu, te da će u slučaju kršenja te odluke odgovarati za svu nastalu štetu,

  da će odgovarati za sve štetne posljedice koje bi nastale u vezi s njegovim nepravilnim izvršenjem posla,

  da će blagovremeno dostaviti Komisionaru zahtjevana

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Komisioni ugovor za inostranstvo, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.