Grosistički ugovor » Primjer Ugovora

Grosistički ugovor

Privredno društvo …………………… iz ………………., koje zastupa…………………….. ,

(u daljem tekstu: Grosist)

i

privredno društvo ……………………. iz ………………., koje zastupa…………………….. ,

(u daljem tekstu: Kupac)

zaključuju dana ……………, u ……………. sledeći

GROSISTIČKI UGOVOR

 

 

 

Predmet ugovora

Član 1.

Predmet ovog ugovora je prodaja robe iz cjelokupnog asortimana Grosiste, po specifikaciji u narudžbenici Kupca, ili po dostavnici Grosiste koju potpisuje Kupac u skladu s dokumentacijom koja je sastavni dio ovog ugovora.

U slučaju dogovora o posebnim uslovima za pojedini posao vrijede dogovoreni uslovi koji su navedeni na narudžbenici Kupca ili na dostavnici Grosiste, te ga potpisuju obje ugovorne strane.

 

Rok za ispunjenje obaveze Kupca

Član 2.

Kupac se obavezuje da će svoje obaveze prema Grosisti iz ovog ugovora ispuniti u roku od ……………….. dana nakon dostave robe koja je predmet ovog ugovora.

 Član 3.

Kupac ne smije odustati od narudžbe bez prethodnog pisanog pristanka Grosista. U slučaju odustajanja ili mjenjanja narudžbe, Kupac snosi sve nastale troškove.

Cijene roba koje su predmet ovog ugovora su veleprodajne i u skladu sa važećim cjenovnikom bez poreza i važeće su na dan dostave robe.

 

Obaveze kupca

Član 4.

Kupac se obavezuje da će:

  naručenu robu preuzeti

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Grosistički ugovor, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.